Mit kaptál az elmúlt évektől...?

A projektben zajló szakmai munka eredményeként nem csak új, nagyléptékű, látványos rendezvények valósultak meg, hanem a hétköznapi cserkészmunkát segítő, olykor láthatatlan, evidensnek tűnő fejlesztések is, amelyek az egész szervezet működését támogatják. Ebben a részben azt mutatjuk be, hogy a cserkészek személyesen és kisebb-nagyobb egységeikben, mi mindent kaptak a projekteknek köszönhetően. Az alábbiakban az Imre herceg terv – közelebb egymáshoz valamint a Lépj át a határaidon! projektek eredményeit együttesen vizsgáljuk.

Mit kaptál az elmúlt évektől...?

Card image cap
...cserkészként?

Bővebben
Card image cap
...vezetőként?

Bővebben
Card image cap
...országos vezetőként?

Bővebben

A projektek az MCSSZ víziójának tükrében

 

Magyar Cserkészszövetség 2017-ben dolgozta ki a következő 10 éves időtávra szóló vízióját és az odavezető utat, a stratégiai tervet. A „Cserkészet 2027” víziója illeszkedik a Cserkészmozgalom Világszervezetének (World Organization of the Scout Movement) missziójához és víziójához, ill. a magyar cserkészet missziójához. 

Az MCSSZ missziója:

„A cserkészet küldetése, hogy a cserkészfogadalmon és a cserkésztörvényen alapuló értékrend révén hozzájáruljon a fiatalok neveléséhez, ezáltal segítsen egy olyan jobb világ építésében, ahol az ember, mint egyén, kiteljesíti önmagát, és építő szerepet játszik a társadalomban. A cserkészmozgalom önkéntesei által ifjúságnevelést végez, illetve életmodellt nyújt, saját nem-formális nevelési módszerével, a helyi közösségekkel együttműködve mindenkinek, aki nyitott elveire és  cserkészközössége életében tevékenyen részt vállal.” (MCSSZ ASZ 4.§)

Az MCSSZ vízióját a „Cserkészet 2027” c. dokumentumban találjuk:

2027-re a cserkészet Magyarország ismert és elismert, vallásos ifjúsági mozgalma, amelnyek minden járásban működik cserkészcsapata, és létszáma eléri a 27 000 főt. Nevelési programja hatására a mozgalom tagjai fiatal koruktól aktívan alakítják társadalmi környezetüket. A Magyar Cserkészszövetség szervezeti és döntéshozatali rendszere hatékonyan működik, gazdaságilag önálló és stabil.

 

Cserkészet 2027 - Mit tettünk a cserkészet víziójának megvalósulásáért?

▶ Az ismertség érdekében országos népszerűsítő plakátkampányt indítottunk, amely során 10  nagyváros utcáin jelentek meg mozgalmunk legfontosabb üzenetei, értékei. Több ezer nem cserkész fiatalt szólítottunk meg programjaink által, kiemelten az ország azon térségeiben, ahol a cserkészet kevésbé ismert. A cserkészet ismertségének növelése érdekében több száz sajtómegjelenésünk volt, több online felületen jelentek meg folyamatosan híreink, valamint megújítottuk a Mi fán terem a cserkészet? című kiadványt, továbbá megszületett a Mi fán terem a cserkésztábor? című tájékoztató anyag is.

▶ Az elismertség növelése érdekében több országos eseményre hívtunk meg ismert, közéleti szereplőket, akik egy-egy területen beleláthattak a cserkészmunkába, közöségünkbe; számos országos civil szervezettel építettünk, erősítettük kapcsolatainkat. A koronavírus járvány idején a járvány kezelésében résztvevő cserkészeket mutattunk be online kampányunkban, mely a cserkészek elismertségét erősítette az online térben.

▶ A vallásosság erősítése érdekében számos olyan eseményen vehettek részt cserkészeink, ahol megélhették a cserkészet vallásos oldalát, de egy-egy képzésen, hétvégén meg is erősödhettek hitükben. Számos módszertani eszközt is kaptak vezetőink a kezükbe a projekt alatt létrejött Mustármag Országos Lelki Nevelési  Munkacsoportnak köszönhetően. A 2020-2021-es cserkészév kiemelt témája volt a lelki nevelés, ezen egész évet felölelő tevékenységet is sok helyen támogatta a projekt.

▶A projektek egyik fő célkitűzése volt olyan felkészítések és képzések lebonyolítása, amelyeknek köszönhetően a fiatalok megerősödve tudják végezni vezetői feladataikat. A felkészítések a mozgalmi munka valamennyi területét érintették, összesen mintegy másfél ezer résztvevővel valósultak meg. Többek között szakági képzések, kiképzőképzések, utánpótlásnevelés, tematikus  továbbképzések is szerepeltek az események között.

▶ A fiatalok megerősítése érdekében új területeken adott át ismereteket a projekt, felvértezve őket arra, hogy korunk kihívásaira megfelelő módon reagáljanak, vagy tudjanak segítséget kérni (pl. gyermekvédelem, fenntarthatóság, teremtésvédelem, hátrányos helyzetű gyermekkel való munka).

▶Nem csak az ismeretek bővítésével, hanem kapcsolatok, élmények gyarapításával is vonzóvá válhat a fiatalok számára az önkéntesség. Csapatépítő alkalmak, csapatvezetői találkozók, kötetlen nyári fesztiválok is szolgálták a fiatalok szerepvállalásának  támogatását.

▶ A csapatmentorok egyik kiemelt feladata volt a cserkészet iránt érdeklődő fiatalok, felnőttek bevonása felnőttképzések megvalósítása által. Ennek köszönhetően több új csapat jött létre országszerte.

▶ A csapatok toborzásához módszertani segítséget nyújtottunk a projektben kidolgozott élménypedagógiai módszerekkel, ugyanezekkel számos iskolába tartottunk programokat. A Találkozz cserkészekkel! programsorozat keretében gyermekvédelmi intézményekben, tanodákban megvalósított foglalkozások is népszerűsítették mozgalmunk értékeit, így közvetetten hatással vannak a számbeli növekedésre is.

▶ A cserkészek megtartása érdekében kiemelten foglalkoztunk az alumni hálózattal, a felnőtt- és családos cserkészettel, továbbá fiatalok megerősítésével.

▶ A növekedéshez kapcsolódó tudás, szakterületek összehangolása a növekedési kabinet műhelyén belül történt meg.

▶ A projektek időszaka alatt a tagság száma 2700 fővel, a csapatok száma 14-gyel gyarapodott.

▶ Hátrányos helyzetű (gyermekvédelmi gondoskodásban élő és roma) gyerekek közösségeit kerestük fel szerte az országban – közös játékra és alkotásra invitáltuk őket. Ezekre az alkalmakra cserkész önkénteseket is hívtunk.

▶ Szakmai civil együttműködések révén ifjúságnevelésben jártas és azon kívüli szakterületek szakértőivel is együttműködtünk, tudásunkat kölcsönösen megosztottuk egymással, így munkánk szélesebb körben fejti ki hatását.

▶ Nem csak életrevaló fiatalokat nevel közösségünk, hanem  munkaerőpiacra is felkészültebben lépnek be azok a fiatalok, akik a cserkészet módszereivel, szemléletével találkoztak. Ezt segítette többek között a Pálya-orineteering játék, de a Találj munkát cserkészként c. kiadvány is.

▶Gyermekvédelmi eljárásrendet dolgoztunk ki, a szövetség adaptálta rendszereibe a GDPR területén elvárt törvényi előírásokat, belső kommunikációs hatástanulmány kidolgozása zajlik a mozgalom belső struktúrájának pontosabb megértése érdekében.

▶ Vitakultúra témájában tematikus továbbképzést tartottunk.

▶ Megújultak online felületeink: a cserkesz.hu, a például.hu, a demokracia.cserkesz.hu (VIRUL), megvalósult az ECSET bővítése. Mindezek hatékonyabbá, átláthatóbbá teszik cserkészmunkánkat, elérhetővé, hozzáfréhetővé teszik a testületek munkáját,  dokumentumait, módszertani segítséget biztosítanak a nevelésben.

▶ A szövetségi munka hatékonyságát segíti a bevezetett feladatkezelő rendszerek személyre szabott alkalmazása (jira.cserkesz.hu, odoo bevezetése).

▶ Stratégiai Akcióterveket alkottunk az önkéntesek bevonásával, amik transzparensebbé tették a szervezet működését.

▶ Fontos volt, hogy a csapatokat, kerületeket támogassuk a forrásteremtő munkájukban, ehhez számos módszertani anyagot dolgoztunk ki, képzéseket tartottunk számukra.

▶ A projekt keretében forrásteremtésért felelős munkatársat, szakértőket alkalmaztunk annak érdekében, hogy a gazdasági önállóság irányába mutató kezdeményezéseket, programokat, kampányokat valósítsanak meg, továbbá elérjék azokat a szereplőket, akik támogatni tudják mozgalmunkat projektektől függetlenül is.

▶ Létrejött az Adományportál, amin keresztül szövetségi és helyi kezdeményezésekhez keresünk támogatókat.

Szövetségi fejlesztések a mozgalom támogatásáért

 

A projektek megvalósítása során arra törekedtünk, hogy a megvalósult fejlesztésekhez minél könnyebben tudjon kapcsolódni a  mozgalom. Olyan kezdeményezéseket igyekeztünk útjukra indítani, amelyek továbbvitelét már önkéntes keretben, a mozgalom tagjai is tudják vállalni. Igyekezetünk arra irányult, hogy lényeges területekre fókuszáló, fenntartható fejlesztési folyamatokat indítsunk be a mozgalomban. Azon dolgoztunk, hogy olyan fejlesztések valósuljanak meg, amelyekből középtávon nem csak a szövetség, hanem a mozgalom inden tagja, akár a mozgalmon kívül élő fiatalok, szélesebb társadalomban élők is részesülhetnek. Ahhoz hogy ezek  "beérjenek”, és valamennyien érezzük ezt, több évre van szükség, valamint arra, hogy a megkezdett fejlesztéseket, új szövetségi irányokat közösen, a projekt időszakon túl is használjuk, formáljuk.

 

Mik ezek?

▶ Cserkészeinkkel együttműködve számos mozgalmi programot valósítottunk meg. Nem csak a programok módszertára lett gazdagabb, hanem az irodai és önkéntes munka összehangolása is megvalósulhatott.

▶ A mozgalomban jelenlévő, de eddig kevésbé kiemelt témákat újra fókuszba helyeztünk: ilyen például a felnőtt- és családos cserkészet. Számos beszélgetés, előadás, szakmai füzet, de a Gubacs Fesztivál is teret adott ennek a témának.

▶ Kiadványokat, módszertani segédeszközöket készítettünk, újítottunk meg.

▶ Képzések, felkészítések továbbfejlesztése történt meg.

▶ A kerületek és a vezetőképzés számára a gyakorlati cserkészmunkához használható eszközöket szereztünk be.

▶ Megújultak online felületeink.

▶ A határon túli magyar cserkészszövetségekkel, határon túli mentorokkal együtt valósítottunk meg programokat, képzéseket.

▶ A mentorhálózat folyamatos csapattámogatást biztosított, segítette a csapatokat a toborzásban, csapatalapításban.

▶ A vándor korosztály igényeire reagálva született meg a Scoutland, ami egy kötetlen találkozási pontot biztosított a magyar cserkészek számára.

▶ A forrásteremtés, adományszervezés szintén új, kiemelt téma volt. Ennek fontosságára hívtuk fela figyelmet számos képzéssel, módszerrel, de szövetségi szintű kampányokat is indítottunk, valamint ehhez kapcsolódó Adományportált is fejleszettünk.

▶ A felkészítések között új, ún. tematikus továbbképzéseket szerveztünk, amelyek a projektek egy-egy szakterületéhez kapcsolódóan nyújtottak új ismereteket: gyermekvédelem, zöld táborzás, teremtésvédelem, lelki nevelés, vitakultúra, kommunikáció, forrásteremtés területein.

▶ Egy-egy téma mentén az önkéntesekkel kialakult eseti szakmai együttműködésekből önkéntes munkacsoportok jöttek létre: Gyermekvédelmi munkacsoport, Zöld munkacsoport, Lelki nevelés munkacsoport. Erre támaszkodva pedig tematikus éveket hirdettünk.

▶ A cserkészetet megmutattuk olyan társadalmi csoportoknak is, akik mindeddig nem találkoztak, nem találkozhattak a cserkészettel. Olyan gyerekeket szólítottunk meg, akiknek egy-egy találkozás is nagy élményt jelent. Hátrányos helyzetű (gyermekvédelmi gondoskodásban élő és roma) gyerekek közösségeit kerestük fel szerte az országban – közös játékra és alkotásra invitáltuk őket. Fontos, hogy mozgalmunk minden szintjén jelen legyen a nyitottság, odafordulás szemlélete, mely irányába megtettük az első lépéseket.

Hova tovább egy jobb világért…?

 

A projektek eredeményeit e hosszú sor után sem érezzük teljeskörűnek. Akik közelebbről ismerték a projektekben zajló munkát, könnyen hiányolhatnak pontokat a felsorolásokból, különösen azon eredmények esetén, amelyek nehezen felsorolhatók,  számszerűsíthetők. Abban biztosak vagyunk, hogy nem tudnánk olyan szeletét említeni a cserkészmunkának, amire nem volt közvetetten vagy közvetlenül hatással az elmúlt pár év, amelyet igyekeztünk a fenti fejezetekben több oldalról is bemutatni. Az eredmények értékelése még hátra van. Talán nem is csak nekünk, a projektek megvalósítóinak kell ezt megtenni, hanem az idő és maga a mozgalom lesz az, ami próbára teszi ezeket.


Mi lesz a projektek után? Egy fejlesztési folyamat végén legtöbben azt érezzük, hogy most kezdődik az igazi munka. Bízunk benne, hogy az elmúlt évek tapasztalataira építve folytatni tudjuk a közös munkát akár új projektben, akár azon kívül is: önkéntes  munkánkban, kapcsolatainkban, mozgalmunkban, társadalmunkban. Bízunk abban is, hogy nem csak a számszerűsíthető, vagy kézzelfogható eredmények kísérnek majd a továbbiakban bennünket, hanem a sokunknak és sokaknak az életére hatással lehettünk.

Éljetek vele, használjátok, forgassátok a közösen elért eredményeket „...egy jobb világért”!