...vezetőként?

▶ Az őrs- és rajvezetők számára több képzési- és továbbképzési lehetőséget biztosítottunk, ezeknek az eredményei helyi szinten a kerületekben és a csapatoknál hasznosulnak. (Erről bővebben az Imre herceg terv eredményeinél, a Felkészítések fejezetnél olvashatsz.)

▶ A vezetőképzések direkt és indirekt módon kaptak támogatást. Az Operatív Vezetőképzés beindításában nagy jelentőséggel bírt a projektből származó támogatás. A már meglévő képzések esetében a háttérfolyamatokat (törzsi és utóhévégék) tettük gördülékenyebbé, és eszközök beszerzését biztosítottuk.

▶ A csapatmentorok hálózata segítette a csapatok, a kerületek és a szövetségek munkáját. Tevékenységükkel többek között előremozdították a fejlesztő folyamatokat, a tudásmegosztást, segítették a csapatalapítást és a kapcsolatot a központ, a kerület és csapatok között.

▶ A határon túli szövetségek részvételével megvalósult számos közös program lehetővé tette a cserkészcsapatok közötti kapcsolatok személyessé válását és egyben elmélyülését is.

▶ Az elmúlt években megújítottuk a táborozási engedélyek beadásának és jóváhagyásának rendszerét. A cél egy felhasználóbarát folyamat kiépítése volt. Most már a csapatok felelős vezetői az EVOK rendszerén keresztül könnyen elvégezhetik ezt a feladatukat.

▶ Elkészült a Mi fán terem a cserkésztábor? című cserkésztáborokat bemutató kiadvány, amelyet olyan partnereknek juttatunk el (erdészetek, állami intézmények), akik a cserkészettel a táborozások során találkoznak leginkább. Így támogatva ezzel a különböző szervezetekkel való gördülékeny együttműködést.

▶ Cserkészvezetői munkát segítő kiadványok készültek és újultak meg.

▶ Online elérhető módszertani anyagokat is fejlesztettünk, ezeket különböző felületeken osztottuk meg.

▶ Ebben az időszakban nyert nagyobb teret a forrásteremtés a szövetségen belül, mint az anyagi önállósodás egyik kulcsa. Ebben a témában szervezett tematikus továbbképzéseken eszközöket, tippeket kaptak a csapatok az adománygyűjtéshez, forrásteremtéshez. A projektek keretében létrejött az Adományportál, amin csapat és kerületi szintű egyedi adománygyűjtési kampányokhoz biztosít felület az MCSSZ.

▶ Az elmúlt évtizedben társadalmi szinten egyre nagyobb hangsúlyt kapott a gyermekvédelem, az MCSSZ-ben is komoly fejlesztőmunka indult e téren. Létrehoztunk egy honlapot, ahol a fiatalok kérhetnek segítséget szakértőktől (pszichológusok, gyermekvédelmi szakemberek). Készítettünk egy kiadványt, Gyermekvédelmi ismeretek cserkészeknek címmel, és több ismeretterjesztő plakátot is, amelyek a vezetői munkát segítik. A 2019-es Indabát is ennek a témának szenteltük, ahol neves szakemberek tartottak gondolatébresztő előadásokat, workshopokat.

▶ A Mustármag lelki nevelési munkacsoporttal közösen több lelki programot szerveztünk az elmúlt évek során. Ilyen volt a Bibliadráma és a Miatyánk sorozat, és a 2020-as Indaba, amelyen több száz cserkészvezető vett részt az online térben.

▶ Az országos iroda munkatársi létszáma kibővült, így az önkéntes vezetők munkáját fizetett munkatársak több területen támogatták, ami segítette a mozgalmi igények minél teljesebb körű megvalósítását.