Kárpát-medencei koordinátorok hálózata

A Magyar Cserkészszövetség kiemelten fontos célja volt a Kárpát-medence magyar cserkészei közötti együttműködések megerősítése, új kapcsolatok életre hívása, a szövetségek, csapatok és cserkészvezetők közötti szakmai tapasztalatcsere elősegítése, jó gyakorlatok megosztása.
A Kárpát-medencei koordinátorok (csapatmentorok) voltak a projekt közvetlen megvalósítói, azok, akik a tevékenységükből fakadóan helyben váltottak ki érezhető változást. A munkájuk öt határon túli cserkészszövetség életébe hozott fellendülést, nyújtott támogatást és biztosította hosszútávon a fenntartható fejlődés lehetőségét.

A hálózat tevékenységei

Már a koordinátori hálózat létrejöttekor fontos szerepet töltöttek be a rendszeres (kétheti, majd havi) találkozók. Biztosították a hálózat tagjai számára az összehangolt, egy irányba mutató szakmai munkát, az esetmegbeszélésekből születő közös fejlődést, valamint a találkozási pontot és ventillációs teret a távmunka jellegéből adódó elmagányosodás megakadályozására.

A koordinátorok folyamatos szakmai fejlődését a felkészítések is segítették. Ezek olyan szakértők által tartott képzések, tréningek és egyéb fejlesztő alkalmak voltak, amelyek egyrészt módszertani szempontból gazdagították a mentorokat, segítséget, támpontot adva a fejlesztő munkához, másrészt önismeretükben és személyiségükben is fejlődhettek, hiszen a csapatmentori munkakör a segítő szakmákkal rokon, így a munkavégzés során a saját személyiségük is jelentős befolyással van a folyamatokra.

A felkészítések során fejlesztett területek:

▶ grafikus facilitálás
▶ vízió alkotás (keretek, szerepek, belső fegyelem, közös célok)
▶ csapatépítés és önismereti utak kialakítása
▶ csapatmentori készségek kialakítása
▶ nézőpontváltás-empátia
▶ outdoor tapasztalati tanulás
▶ módszertani eszköztár szélesítése
▶ megoldásközpontú szemlélet
▶ segítségkérés, saját határok felismerése
▶ alapvető tanácsadói módszertan saját élményű megélése, gyakorlása
▶ egyéni tanácsadói módszertan kialakítása
▶ a csapatmentori munkában előforduló csoportos helyzetekre való felkészülés
▶ csoportdinamikai folyamatok felismerése
▶ lelki felkészítő, lelkigyakorlat, különböző imamódok gyakorlása
▶ a személyes segítő beszélgetés John Heron által megfogalmazott elemei
▶ „én-nyelv”, a véleményformálás lépcsőfokai, katalitikus eszköztár használata, a vita és a dialógus közti különbség
▶ tapasztalati tanulás
▶ csoportos workshopok megvalósítására való felkészülés
▶ kompetenciafejlesztő élménypedagógiai foglalkozások megtervezése és levezetése
▶ reflexió, visszajelzés alapjai - a gardneri intelligencia alkalmazása

Csapatmentori felkészítés
Csapatmentori felkészítés

 

A megvalósítási időszak alatt összesen 15 személy töltött be koordinátori pozíciót a projektben. Ők a Kárpátaljai Magyar Cserkészszövetségben, a Szlovákiai Magyar Cserkészszövetségben, a Romániai Magyar Cserkészszövetségben és a Vajdasági Magyar Cserkészszövetségben tevékenykedtek, és munkájuk során a horvátországi cserkészcsapatokat is felkarolták.

A csapatmentorok elsődleges feladata volt a helyi cserkészcsapatok támogatása és a szövetségekkel való kapcsolattartás és együttműködés.


A csapatok munkáját több módon is támogatták:

▶ a csapatparancsnokokkal folyamatokban dolgoztak az egyeztetés, állapotfelmérés, problémafeltárás és a stratégiai tervezés lépésein át,
▶ a csapatok vezetőinek továbbképzéseket, fejlesztéseket tartottak meghatározott témakörökben
▶ nyári táborokat látogattak

A szövetségi munkának is aktív előmozdítói voltak:

▶ az elnökséggekkel folyatatott rendszeres konzultációk által
▶ a szövetségi eseményekben, programokban vállalt szervezői és megvalósítói szerepükkel.

Talpraesettségük, felkészültségük a 2020-as világjárvány alatt is bebizonyosodott. A tavaszi korlátozások idején a csapatok támogatását az online térben folytatták, és oldalukon létrehoztak egy külön menüpontot Karantippek néven, amely módszertani tippekkel segítette az új helyzetben a vezetőket, de a Facebook oldalukon is folyamatosan jelen voltak.

Csapatmentorok akcióban

 

A koordinátori hálózatnak kézzelfogható, a jövőbe és a projekten túlmutató eredményei is születtek, amelyek a cserkészcsapatokkal folytatott többéves, intenzív együttműködésen és a csapatmentorok egymás közötti tudásmegosztásán alapulnak.
Munkájuk gyümölcseként módszertani eszközök és hiánypótló, igényes kiadványok születtek:

Módszertani segédeszközök
  • Mustármag - Magvető-kártyák: különböző korosztályok lelki nevelésébe hozhat új színt

Magvető
  • Motivációs mesetérkép: vezetőségi körökben szolgálhat az egyének belső indíttatásának feltérképezésére

Motivációs mesetérkép

 

Kiadványok

A Csapatmentorok kiskönyvtára címet viselő öt kötetes sorozat az alábbi részekből áll:

  • A Felnőttképzési kézikönyv mint ahogyan a címe is mutatja, a hálózat tagjai által kifejlesztett felnőttképzés gyakorlati megvalósításában nyújt segítséget, mert tartalmazza annak menetét, a hétvégék napirendjét és a programhálóban szereplő képzések leírását is.

  • A Csapatalapítási kézikönyv egy útmutató azoknak, akik cserkészcsapatot hoznának létre, de nem tudják, hogyan is kezdjenek hozzá. Gyakorlati és jogi tippeket ad egy új közösség indításához, ugyanakkor már egy meglévő, de friss csapat vezetéséhez is szolgál hasznos tudnivalókkal.

  • A cserkészcsapatok életciklusa című kötet bemutatja, milyen méretű, típusú csapatok milyen sajátos kihívásokkal, kérdésekkel találkoznak. Ez sorvezetőként szolgálhat a cserkészvezetőknek és a jövőbeni csapatmentoroknak az egyes közösségek problémáinak, elakadásainak felismerésében és kezelésében, szerencsésebb esetben a sikeres fejlődési út megtervezésében.

  • A Csapatmentorok kézikönyve a csapatmentori munkához jelent hathatós segítséget; az elkészítése során végig szem előtt tartottuk ennek a feladatnak a különlegességét és sokszínűségét. A felhasználhatóság mértékét nagyban növeli a kötet végén található 10 kategóriába sorolt, több mint 150 gyakorlatot tartalmazó gyűjtemény.

  • A Forrásteremtési kézikönyv a sorozat utolsó része, amely a cserkészcsapatok anyagi önállósodását hivatott előmozdítani. A forrásteremtő munkacsoport többéves, különböző képzések során és éles helyzetekben szerzett tapasztalataira épít, inspirációt, útmutatást adva az érdeklődőknek. Az ehhez szorosan kapcsolódó Forrástérkép célja, hogy a csapatok életciklusa szerint segítsen nekik eligazodni a forrásteremtés világában, felhívva a figyelmet arra, hogy a tudatosság a legfontosabb valamennyi szinten.

Kiadványok
Önkéntesmentor-hálózat

Már előre készültünk a koordinátori hálózat 2020. decemberi megszűnésére, ezért fejlesztettük ki, és indítottuk útjára az önkéntesmentor-képzést. A képzés célja, hogy továbbra is felkészült, tapasztalt cserkészek végezzék a magyar cserkészszövetségekben a támogatói munkát a csapatok és azok vezetői körében.

A képzés a Kárpát-medencei mentorhálózatok és külsős szervezetfejlesztő szakemberek együttműködésével valósult meg. A 11 képző (zömében maguk is csapatmentorok voltak) és a 23 jelölt több magyar szövetségből érkezett. Így sokszínű, sokrétű és sokféle tapasztalattal bíró közösség dolgozott együtt, fejlődött és tanult egymástól a közösen töltött idő alatt. A képzés három hétvégéből állt, amely során a résztvevők az alapvető ismereteket, szemléletmódot sajátították vagy mélyítették el.

A képzés lezárása után az önkéntes-csapatmentorok részére havi rendszerességű módszertani délutánokat tartottunk, számukra is lehetőséget adva a további fejlődésre, tapasztalatszerzésre,
ezzel serkentve a hálózatosodást is.

Mivel az önkéntesmentor-hálózat minden szövetség számára stratégiai jelentőséggel bír, ezért fontosnak találtuk, hogy a jövőjét illetően olyan terv szülessen, amelyet minden érintett támogat. Az érintettek bevonásával ezért három alkalmas műhelymunkát is szerveztünk, melyen együtt gondolkodott, tervezett több kerület és szövetség elnöksége, hogy a mentorhálózat a következő években is folytathassa támogató munkáját.

Az önkéntesmentor-képzés résztvevői

 

Csapatmentori pillanatok
A hálózat eredményei számokban

(A kimutatást a bal alsó sarokban lapozhatod, a jobb alsó sarokban új ablakban megnyitva a térképet is látod.)

Az alakuló csapatok óriási segítséget kaptak! A vezetők sokkal motiváltabbak lettek, megtanulták, kihez fordulhatnak segítségért.

Ti mondtátok
A határon túli csapatmentorok mindvégig szoros együttműködésben álltak a magyarországi mentorhálózattal. A találkozók egy része és a felkészítéseik együtt zajlottak, a hálózathoz köthető eredményeket is együttes erővel, közös munkával érték el. Az együttműködés még színesebbé és teljesebbé tette a munkát, gazdagítva a koordinátorok cserkészetről alkotott fogalmát, és ezáltal a csapatok és szövetségek szemlélete is formálódott.