Hálózatosodás és szervezetfejlesztés

A projekt kiemelkedő hozzáadott értéke a szervezet működésének fejlesztéséhez a csapatmentori hálózat létrehozása volt.

A Magyar Cserkészszövetség csapatai eddig is törekedtek a nevelés egységére, és az egymással való kapcsolatok ápolására, azonban arra nem volt erőforrás az uniós projektek előtti időszakban, hogy a csapatok vezetői számára elérhető legyen valamiféle személyes támogatás.

Ezen a helyzeten segített a csapatmentori hálózat, amelynek célja, hogy személyes támogatással kísérjék az egyes csapatok vezetőit, vezetőségét erre felkészített, megfelelő tudással és képességekkel rendelkező mentorok, akik maguk is szoros szakmai hálóban dolgoznak. A magyarországi csapatmentorok hálózatát kiegészítette a Lépj át a határaidon! című projektben dolgozó határon túli csapatmentorok hálózata. A két hálózat együttműködése kölcsönösen gyümölcsöző volt a magyar cserkészszövetségek cserkészpedagógiai szemléletének összehangolása, jó gyakorlatainak és tapasztalatainak megosztása terén.

A hálózat tevékenységei

Annak érdekében, hogy a mentorok valóban összehangolt, egy irányba mutató szakmai munkát végezzenek, kéthetente tartottak találkozót. Ezek a rendszeres alkalmak segítették a koordinált munkafolyamatokat, és lehetővé tették a szakmai tapasztalat-megosztásokból születő közös tanulást. A mentorhálózat tagjai sokféle végzettséggel és különböző háttértudással rendelkező cserkészek voltak, akik azonban mindannyian részt vettek korábban a cserkész-vezetőképzési folyamatban. Ez a közös alap épült tovább azon felkészítések, képzések által, amelyeket a Magyar Cserkészszövetség mentorai a határon túli magyar szövetségek mentoraival közösen kaptak. Ezek a képzések alapvetően a segítő szakmához szükséges képességeket fejlesztő tréningek, vagyis élményalapú tanulási folyamatok voltak, amelyek egyúttal a módszertani eszköztárukat is gazdagították folyamatosan.

A csapatmentorok 11 felkészítési alkalmon vettek részt. Az alábbi témákban kaptak összesen 32 napnyi, nagyjából 250 órányi képzést: élménypedagógiai képzés outdoor elemekkel, grafikus facilitálás a csapatmentori munkakört érintő szerepekkel kapcsolatos képzés, csoportdinamikai tréning és lelkigyakorlat.

A mentorok legfontosabb tevékenysége a csapatokkal és a kerületi elnökségekkel való kapcsolattartás volt. Ezek többnyire személyes találkozók, csapat- és táborlátogatások keretében valósultak meg. Az első találkozók alkalmával a cserkészcsapatok állapotfelmérésére került sor, majd ezt követően a csapatparancsnokok, vezetők kéréseinek megfelelő támogatói feladatokat láttak el. Ha igény mutatkozott rá, akkor különböző témákban (kommunikáció, együttműködés, delegálás, vezetői tréning, időgazdálkodás, stb.) fejlesztő foglalkozásokat szerveztek és bonyolítottak le, segítették a csapatok integrációját, egymás közti és a kerülettel történő kommunikációját.

A nevelői munka támogatása a különböző jó gyakorlatok megosztásával, a korosztályos és szakági munka előmozdításával a csapat stratégia kialakításának segítségével valósult meg. A csapatmentorok emellett a regionális (kerületi) vezetéssel is gyakran találkoztak. Munkájukat velük egyeztetve, a regionális fejlesztési célokhoz igazodva végezték. Ennek érdekében számos regionális program szervezését is támogatták tevékenységükkel. Nyaranta a csapatlátogatásokat a táborok meglátogatása váltotta fel. Ezek hasznossága a regionális vezetés és a csapat szempontjából több aspektusban is megfogalmazható. Ilyenkor lehetőségük volt nagyobb vezetőségeknek tréningeket tartani, a kisebb csapatok vezetőit tehermentesíteni, munkájukra megerősítéseket, visszajel-zéseket adni. A táborok a legjobb helyszínnek bizonyultak a jógyakorlatok gyűjtésére, megosztására, terjesztésére, a táborozási szabályzat aktuális kérdéseinek a felmérésére, a regionális (kerületi) és a csapat fejlesztési tervéhez szükséges információk begyűjtésére. A táborokban a mentorok nem csak a vezetőséggel, hanem a cserkészekkel is találkozhattak, ez a hálózati tevékenység láthatóságának növelését is elősegítette.


A csapatmentorhálózat munkatársai 2018 áprilisa és 2020. december 31. között több mint ezer alkalommal látogattak meg különböző helyszíneket.

Az újonnan alapított csapatok szintén a mentorok munkáját dicsérik. Sokszor előfordul, hogy valaki lelkes lenne csapat alapítás kapcsán, de egyedül nem indul neki. Hiszen talán még nem is cserkész, csak szimpatizál a mozgalommal. Erre az igényre reagálva született meg felnőttek számára az az alapképzés, amely felkészíti az érdeklődőket arra, hogy cserkész fogadalmat tegyenek, valamint arra is, hogy az MCSSZ vezetőképzési rendszerébe bekapcsolódjanak. Ezeket az alapképzéseket is a mentorok tartották, szervezték és közben személyes támogatást biztosítottak a jelöltek számára. Ez a támogató munka nagyban hozzájárult, hogy több mint 10 csapat megszületett hivatalos formában is.

A magyarországi csapatmentori hálózat eredményei szorosan összefonódnak a Lépj át a határaidon! projekt Kárpát-medencei csapatmentor hálózatának eredményeivel. A közös munkájuk által megszületett kiadványok és a projektidőszakon túlmutató önkéntesmentor-képzés támogatása a Lépj át a határaidon! projekt keretében történt, ezért bemutatásuk a következő fejezetben olvasható.

„Az egyébként sokszor magányos csapatparancsnoki szerep mellé egy megnyugtató külső támaszt kaptunk. A tudat, hogy van csapatmentor, és hogy az MCSSZ/kerület foglalkozik velünk, fontosnak tartja a munkánkat, segített helytállnunk. Emellett a csapatmentor által a vezetőségünknek tartott programok is eredményesek voltak, terhelést vettek le a vállunkról, és segítették a parancsnoki munkánkat.”

Ti mondtátok
Eredmények számokban

(A kimutatást a bal alsó sarokban lapozhatod, a jobb alsó sarokban új ablakban megnyitva a térképet is látod.)