Önkéntesség erősítése, önkéntes programok

Bár a cserkészet alapmeghatározásában is szerepel az önkéntesség, amely önzetlenül, a társadalom érdekében vállalt munka, a projekt során megvalósított tevékenységek kiemelik a cserkészként megélt önkéntesség társadalomépítő szerepét.

 

Ennek fényében valósultak meg:

A cserkészalumni a mozgalom jelentős, de kevésbé előtérben lévő, sok értéket hordozó csoportját, azaz a felnőtt cserkészeket és a mozgalomban ma is aktívan tevékenykedő fiatal felnőtteket, azaz a cserkészvezetőket foglalja magába. Tudásátadás, önkéntes szerepvállalás által megteremthető ennek a korosztálynak a mozgalomhoz való (újra)kapcsolódási lehetősége.

Felnőttként is cserkészként

Ennek szellemében a felnőttcserkész kabinet szervezésében online beszélgetések zajlottak, amik elősegítették a hálózatos működést, rávilágítva az aktív társadalmi szerepvállalás fontosságára a felnőtt korosztályban is. Az itt feldolgozott témák a csapatalapítás, a felnőtt cserkészek helye a mozgalomban, Mitől lesz „igazi" cserkészet a cserkészet?, a mentorcsapat szerepe és a toborzás voltak. Az egy alkalomra tervezett beszélgetést - a résztvevők visszajelzései alapján - beszélgetéssorozattá alakítottuk, melyen több mint 30, zömében állandó résztvevő volt. A folyamat során körvonalazódott egy, az alakuló csapatok vezetőit célzó, őket felkaroló képzés igénye. Ez is jól bizonyítja azt, hogy az alakuló csapatok támogatása egy gondozandó terület.

A felnőttcserkész kabinet égisze alatt jött létre az Útmutató felnőttcserkészet indításához című, online elérhető kiadvány, ami az önkéntes közösségekben az alumni hálózat építését, szerepük megerősítését célzó módszereket, eszközöket gyűjti össze, és a cserkészközösségeket helyi szinten is támogatja határon innen és túl.

Útmutató felnőttcserkészet indításához

 

A legtöbb esetben hasznos és eredményes, ha a hasonló szemléletmód mentén dolgozó civil szervezetek, egyesületek közelebb lépnek egymáshoz, együtt gondolkodnak, megnyitják egymás előtt a tudás- és tapasztalattárukat. Ilyen alkalmakkal az elmúlt időszak is bőven szolgált. Többek között középtávú együttműködési megállapodás is született tizenegy határon túli és négy magyarországi szervezettel.

Együttműködő szervezetek


A civil tapasztalatcsere volt az a program, ahol ezen szervezetek képviselői egy nap erejéig egy helyszínre gyűltek, és megosztották egymással az ifjúsággal, környezettudatossággal, az önkéntességgel, kiégéssel és a járvány miatt hosszúranyúlt időszak következményeivel kapcsolatos gondolataikat.