Mit adott a nevelésnek?

A cserkész nevelés az embert holisztikusan (lelki, érzelmi, értelmi, testi, társas) szemléli.

A próbarendszerünk is ezen alapul, és az éves munkaterv is ennek egyében születik. A projektek fejlesztései is több ponton támogatták ezeket a területeket. A következőkben – a teljesség igénye nélkül – néhány példát gyűjtöttünk össze ennek bemutatására.

▶ Lelki nevelés – A gyerekek hitéletének fejlesztése, az istenkapcsolat erősítése. Célunk, hogy a ránk bízottak ne csak vallásos nevelést kapjanak, hanem olyan lelki élményeket, amelyek megerősítik őket a hit útján. Ilyen alkalmak voltak a Mustármag lelki nevelési munkacsoport programjai (imaalkalmak, tanúságtételek), a Békeláng zarándoklat, a lelkiségi Indaba, a Miatyánk sorozat és a Bibliadráma is.

▶ Érzelmi nevelés – Az ember számára a közösségben létezéshez elengedhetetlen, hogy felismerje saját és mások érzelmi megnyilvánulásait, tudja azokat befogadni, megérteni azok hátterét. Emiatt a nevelés egyik építőköve az érzelmi intelligencia fejlesztése. Erre jó alkalom adódott A dzsungel könyve című színházi előadásban való részvétel által, akár szereplőként, akár háttérmunkásként. Az érzelmi intelligencia egy másik aspektusát fejleszti a Pálya-Orienteering program, amelyben a résztvevő megismerheti a saját személyiségtípusát, ésannak a pályaválasztáshoz kapcsolódó jelentőségét. A hátrányos helyzetű gyerekekkel való találkozások (Élménynapok, Találkozz Cserkészekkel sorozat) és a gyermekvédelmi témájú programok egy új perspektívát nyitottak a cserkészek számára az érzelmek megélése és kezelése kapcsán.

▶ Értelmi nevelés – A fiatalokat friss gondolkodásra és nyitottságra neveljük. Fontos bővíteniük a tudásukat minőségi és mennyiségi szempontból is. Célunk a következő generációnak átadni a rendszerszintű gondolkodás és a véleményformálás képességét. Erre a folyamatra kiváló alkalmat kínált egy-egy konferencia, tematikus továbbképzés, felkészítés, vezetői továbbképzés, vagy akár a felnőttképzés is.

▶ Testi nevelés – A cserkészet fontos eleme a test nevelése, alapítónk Bi-Pi szerint is törekedni kell az egészséges életre, mert ez a jellemnevelés egyik eszköze is. Erre kitűnő program volt többek között a Scout Run, a Scout Bike, a Scout Trail Run, a focis Mikulás kupa, a Csolimpia, GeoCsero és Hadijátékok.

▶ Társas nevelés – A nevelés célja, hogy a gyerekek a társadalom hasznos tagjai legyenek, hogy kisebb és nagyobb közösségekben egyaránt megtalálják a helyüket. Az őrsi-, raji- és csapatprogramokon túl ezért elengedhetetlen, hogy a fiatalok olyan országos szintű közösségi programokon is résztvehessenek, amelyeken megtapasztalhatják a nagy egészhez tartozás élményét. Ilyen rendezvények voltak, amelyek részben vagy egészben a projekt keretében valósultak meg: Országos Cserkésznap, Central European Jamboree, European Jamboree, World Scout Jamboree, Scoutland, Gubacs Fesztivál, Indaba, Össze-SzöVŐ