Mit kaptak a kerületek?

A projektek egyik fő célja volt a mozgalom belső életének megerősítése, a kisközösségek (csapatok) közötti együttműködések fejlesztése helyi, kerületi és országos szinteken, valamint a módszertani tárház sokrétű gazdagítása cserkész és ifjúságszakmai tematikákban.

 

A Magyar Cserkészszövetség kerületei fontos szerepet töltöttek be ennek megvalósításában. Számos helyi, csapat szintű vagy kerületi program, mozgalmi igény rajtuk keresztül épülhetett be a projektekbe, de a szövetségi iroda is számos ponton vonta be a kerületeket, akár országos események népszerűsítése, akár a nem cserkészek számára szervezett események megvalósítása, akár az elkészült kiadványok, módszertani anyagok, eszközök cserkészekhez történő eljuttatása érdekében. A kerületeket közvetetten a teljes projekt érintette, hiszen mind a szövetségi iroda, mind megannyi fejlesztés és szakmai támogatás a kerületek rendelkezésére állt. A közvetett eredményekből a programokat érdemes mégis ezen a ponton kiemelni, hiszen ezek az országos események – bár jellemzően központi rendezésű programok és felkészítések voltak, de – minden kerület számára nyitottak voltak (pl. Indaba, OCSN, Scoutland, Gubacs Fesztivál, TTK-k, szakági események).

A 260 millió forintból megvalósuló 178 országos eseményen, 20 ezer résztvevő volt jelen. Egy résztvevőre vetítve költségesebb programok voltak ezek, azonban olyan lehetőségek nyíltak így ki a cserkészek számára, amelyekre kerületi, vagy önkéntes szinten nem lett volna lehetőség. Az egy résztvevőre jutó magasabb költségek többek közötta több napos fesztivál jellegű események miatt, neves előadók, fellépők, színházi előadás biztosítása, képzések, valamint a résztvevők ellátása során merültek fel. A központi események nagyobb arányának oka az is, hogy a projektek egyik kiemelt célja volt, hogy a vidéki térségekben támogasson eseményeket, felkészítéseket, érjen el fiatalokat, amelyeket nagyobb részben országos szinten tudott biztosítani, elérni a projekt.

A kerületi munkát közvetlenül több területen segítették a projektek, négy fő tényezőből áll össze a közvetlenül a kerületek érdekében felhasznált forrás.

▶ Szakmai események (rendezvények, programok, felkészítések, konferenciák): Minden kerületben (vagy kerületi szervezésben) valósultak meg események, összesen 62 millió forint felhasználásával. Azokat a programokat soroltuk ide, amelyek az adott kerület munkáját támogatták, kerületi igényként jelent meg, vagy közvetlenül ott hasznosultak.

▶ Eszközök: A kerületek számára csaknem 50 millió forint értékben beszerzett sátrak, szerszámok, konyhai és egyéb eszközök, vezetőképzések, kerületi  események megvalósítását támogatták.

▶ Kiadványok: A kerületek számára 12 millió forint értékben számos nyomtatott kiadványt juttattunk el, ennek nagy részét az általuk megadott mennyiségek szerint készítettük el, kisebb részét vagy csapat/létszám arányosan, vagy a rendezvényeinken adtunk át a rendelkezésre álló példányszámok erejéig.

▶ Csapatmentorok: A projekt 3 éve alatt valamennyi kerületben rendelkezésre álltak a csapatmentorok, közvetlenül több területen segítették az önkéntes cserkészmunkát. A találkozóik során felmerült, valamint utazási költségeik nélkül, pusztán a munkabér biztosítására 77 millió forintra volt szükség.

Az egyes kerületek által felhasznált közvetlen projekt forrás a diagramokon látható sorrend szerint alakultak. Az I-X. kerület azért szerepel összevontan, mert egyrészt nem tartoztak a projektek közvetlen célterületébe (konvergencia régió), másrészt számos rendezvény a két kerületben egyszerre hasznosult. Az oszlop értéke a két fő csapatmentor munkabére miatt emelkedik ki. A forrásfelhasználást a kerületi létszámokkal összevetve azt látjuk, hogy a kisebb létszámú, vidéki kerületek részesültek nagyobb mértékben az EFOP forrásokból, de szem előtt tartottuk a kerületek közötti nagyságrendi arányosságot (lásd kördiagram). A járvány miatt sajnos több kerületi esemény megtartására nem volt lehetőség 2020-2021-es évben.

Eredmények számokban

(A kimutatást a bal alsó sarokban lapozhatod, a jobb alsó sarokban új ablakban megnyitva a térképet is látod.)

„A kerület nevében köszönjük az EFOP-nak a felszereléseket, ami nélkül nagyon nehezen jöhettek volna létre nyári táboraink. Köszönjük, hogy a programjainkat is támogatta, gondoljunk csak a híres programunkra, a KENYÍR-re, a továbbképző vagy a törzsi hétvégékre. A Találkozz cserkészekkel! programsorozat pedig segített megismertetni a cserkészetet a kerületünk területén élő emberekkel. Fontos megemlíteni a csapatmentor hálózatot, ami „határtalanul” működött, és reméljük, hogy a megszerzett tapasztalat, tudás és kapcsolatrendszer nem vész el, és gyümölcsöző lesz a későbbiekben is.”