Kompetencia és kapcsolati háló fejlesztése

Cserkészeink számára fontos olyan alkalmakat is szervezni, amelyek több területen nyújtanak fejlődési lehetőséget.

 

Konferenciák


A tudásmegosztás és a kapcsolatépítés legjobb helyszíne egy-egy konferencia. A projekt keretében jöhetett létre a már hagyományosan évente megrendezett Indaba 2020. évi alkalma. A lelkiségi témájú országos cserkészkonferencia online valósult meg, ami a szokásosnál jóval nagyobb részvételi létszámot eredményezett (350 fő), hiszen a világ bármely pontjáról könnyedén csatlakozhattak a magyar cserkészek.


A projekt támogatásával a kapcsolatok erősítése érdekében a különböző határon túli szövetségek (SZMCS, RMCSSZ, VMCSSZ, bécsi csapat) is tartottak ilyen jellegű eseményeket, ahol a belső folyamataik megerősítésén, adott esetben azok megújításán gondolkodtak együtt.


Műhelymunkák


Minden határon túli szövetségnek lehetősége nyílt olyan műhelymunkák szervezésére, ami a szövetségi, csapat és egyéb vezetői feladatokat ellátó, valamint a vezetőképzésükben szolgálatot
teljesítő cserkészek munkáját segítette. Ezek az alkalmak lehetőséget adtak az önfejlesztésre, ezáltal a képzéseik és a különböző egységekben ellátott feladataik minőségének javítására.

Különösen hasznos és jelentős eredmény volt a három alkalommal is megvalósuló összmagyar vezetőképzési workshop, ami által a magyar cserkészszövetségek mindjobban beleláttak egymás képzéseibe, új színekkel gazdagítva így saját képzéseiket is.


Közösség- és csapatépítő alkalmak


Azok a programok is helyet kaptak a projektben, amelyeknek elsődleges célja a közösségformálás, a csapat egységének megerősítése és az egymás közti kapcsolatok elmélyítése volt. Ezeket a célokat a határon túli szövetségek is fontosnak tartják, és nem sajnálják az időt ennek segítésére, mert tudják, hogy az itt „elvesztegetett” idő megtérül.

 

Hálás szívvel köszönöm nektek a segítséget és a támogatást a cserkészvezetői konferenciánk, valamint a csapatparancsnoki dobozok összeállításában! A rendezvény hitünk szerint nagyon jól sikerült és a csapatparancsnoki dobozokkal nagy örömet sikerült okoznunk amellett, hogy hasznos segítői is lesznek a csapatainknak!