Felkészítések

A nevelés minőségének fejlesztéséhez a felkészítések megvalósítása fontos eszköz. A mozgalom vezetőinek fejlesztése és továbbfejlesztése a belső működés erősítésének záloga. 

 

A szakmai tervben vállalt 1400 fő 25 év alatti fiatal felkészítését bőven megvalósítottuk, több mint másfél ezren vettek részt ezeken az alkalmakon ebből a korosztályból. A felkészítéseket célcsoport alapján három felé bonthatjuk:

1. FELKÉSZÍTÉSEK A CSERKÉSZET IRÁNT ÉRDEKLŐDŐK SZÁMÁRA

A nem cserkészeknek szóló felkészítések célcsoportjába olyan felnőttek tartoztak, akik régebb óta szimpatizáltak a cserkészettel, de még nem kerültek vele komolyabb kapcsolatba. A cserkésztudás megalapozása mellett fontos cél volt a csapatalapítás kérdéskörének feltérképezése, és a vezetőképzésbe való belépés előkészítése is. Három cserkészkerületben valósultak meg ezek a több hétvégés Felnőttképzések. A képzéseket a mentorhálózat valósította meg, akik a csapatalapítási szándékkal érkező felnőtteket ebben a témakörben is támogatták.

2. FELKÉSZÍTÉSEK CSERKÉSZEK SZÁMÁRA

A cserkészeknek szóló felkészítéseket is támogatta a projekt, hiszen egyrészt a nevelés minőségének fejlesztését a vezetők képzésével lehet elsősorban elérni. Másrészt fontos volt támogatni és fejleszteni a kósza-vándor korosztálynak szóló programokat, hiszen ők azok, akik ha nem vezetők, könnyen kikerülnek a cserkészetből. A szakági programok által azonban megmaradhatnak a számukra is fontos és inspiráló közösségben. A felkészítések alapvetően önkéntes cserkészvezetők munkája által valósulhattak meg.

Vezetőképzés

A szövetség vezetőképzései (őrsvezetőképzés, segédtiszti és cserkésztiszti képzés) nagy hagyományra tekintenek vissza, azonban az operatív vezető képzés egy új, az elmúlt 3 évben született képzés, amelynek célja, hogy a táborok technikai működését biztosító cserkészek is képzettek legyenek, és széleskörű ismeretekkel rendelkezzenek a fenntartható táborozás logisztikai, gazdasági és élelmiszerbiztonsági aspektusai kapcsán.

Vezetői továbbképzések

A vezetőképzéseket végzett cserkészvezetők rendszeres továbbképzéseken vesznek részt, amelyekhez a projekt új lehetőségeket adott:
▶ az egyes korosztályokhoz tartozó módszertani ismeretek szélesítése rendszeresen zajlik a mozgalomban; a kiscserkész, cserkész, kósza módszertani továbbképzések támogatása egyértelmű helyet kapott
▶ a vezetőképzések megvalósítását lehetővé tevő önkéntes kiképzők felkészítése kiemelten szerepelt a projektben
▶ a módszertani modulban megjelenő horizontális témák elmélyítése új színfoltot hozott a felkészítések világába; ezekhez a speciális témákhoz az adott területen szakértő civil szervezeteket hívtunk segítségül. Így valósult meg gyermekvédelmi tréning a Kék Vonal Alapítvány szervezésében, és az esélyegyenlőség kapcsán érzékenyítő séta az UCCU Roma Informális Oktatási Alapítvány által.

Vezetői fórumok

A csapatok vezetői nem csupán tematikus alkalmakon fejlődhetnek, hanem olyan eseményeken, amelyeken több csapat vezetője találkozik és közösen képződnek, egymástól tanulva, vagy egy adott téma kapcsán meghívott előadó által. Ezek az alkalmak a hálózatosodást is elősegítették, lehetőséget teremtve a csapatok közötti kapcsolódások kialakulására.

A kósza és vándor korosztálynak szóló tematikus programok

A legtöbb ilyen program szakági felkészítés volt: a vízi, vadonlakó, barlangász, egészségügyi és a regős szakág alkalmain vettek részt a 14 és 25 év közötti cserkészeink. Szintén ennek a korosztálynak szóltak a EuroJam és a világcserkész találkozóra való felkészítések is.

3. VEGYES CÉLCSOPORTÚ FELKÉSZÍTÉSEK

Voltak olyan felkészítéseink is, amelyeket mindkét célcsoport számára készítettünk. Ide tartozik a Tanulj otthon! oldal, amely a 2020. év tavaszi időszakában, a pandémia miatti bezártság ellensúlyozására gyermekeknek és fiataloknak kínált különböző online kurzusokat. A tanuljotthon.cserkesz.hu oldalon, melyet kifejezetten erre a célra fejlesztettünk, a projekt utáni időszakban, átalakított formában is elérhető marad néhány kurzusunk.

 

Felkészítésekről számokban

(A kimutatást a bal alsó sarokban lapozhatod, a jobb alsó sarokban új ablakban megnyitva a térképet is látod.)